• Forskningsbaserad kunskap

  Föreläsningar

  Nya forskningsrön och hur de kan tillämpning presenteras på ett enkelt sätt . Du får bland annat svar på följande frågor: Vad är inre utveckling? På vilket sätt kopplar det till ledarskap och verksamhetsutveckling? Vilka resultat visar studier och vad betyder det? Och hur gör man?

föreläsningar & Workshops

Välkommen att ta del av ett stort antal forskningsbaserade föreläsningar och workshops som ges både i sal och online. Utöver dessa kan också skräddarsydda föreläsningar tas fram för att möta specifika behov hos företag och organisationer. Siffran inom parentes anger referensen till publikantionen som föreläsningen baseras på.

 • Being in business (1) – Varför är inre utveckling som till exempel mindfulness viktigt i ledarskap? Hur kan det användas rent konkret? Vilka resultat har studier i företag och organisationer visat? Och finns det andra vägar än mindfulness? Du får också prova verktyg som du direkt kan börja använda i ditt eget arbete.
 • Being awake at work (8) – Ledare som mediterar utvecklar ofta medkänsla, sårbarhet och ett ny relation till sin egen kropp. Men vad gör de när jobbet kräver att de ska vara rationella, osårbara och bita ihop när kroppen säger ifrån? Den här föreläsningen handlar om hur ledare tar klivet ur en nedåtgående spiral för att söka passion, stöd, närvaro och grundning.
 • When work becomes meditation (5) – Den här föreläsningen visar hur ett meditativt förhållningssätt kan bli en framgångsfaktor i arbetet – och arbetet en väg till fortsatt personlig utveckling.
 • From doing good to being true (1,8) – Ledare som arbetat med personlig utveckling en tid har en tendens att känna mindre behov prestera för att få andras bekräftelse och istället fokusera mer på att vara sanna mot sig själva. Det kan leda till både ökat välmående och effektivitet. Den är här föreläsningen förklarar hur den processen går till samt vilka möjligheter och utmaningar som finns längs vägen.
 • Mindfulness in Business (2) – Hur kan företag använda mindfulness för att skapa effekter i verksamheten? Den här föreläsningen handlar om möjligheter och framgångsfaktorer men diskuterar också utmaningar och kritik mot mindfulnessatsningar i företag.
 • Relational Leadership (3) – Relationellt ledarskap sägs ofta vara en konst. Och på samma sätt som glas är det medium glasblåsaren arbetar med, så arbetar den relationsorienterade ledaren med kontakt. Den här föreläsningen tar utgångspunkt i det fotografiska projekt “Points of Contact” och belyser hur kontakt kan skapas och vidmakthålls genom autenticitet och närvaro. Föreläsningen visar hur dessa lärdomar kan omsättas i konkreta situationer i alla typer av verksamheter där människor arbetar.
 • How does emotional intelligence feel? (7) – Den här föreläsningen förklarar vad emotionell intelligens är och hur den går att träna upp. Men framför allt får du känna på hur det känns att vara emotionellt intelligent. När du går hem har du med dig verktyg som du redan har börjat använda.
 • Dance Meditation (4) – Den här unika workshopen gavs som en “professional development workshop” vid den internationella forskningskonferensen Academy of Management i Boston 2019.  Den bjuder in dig att utforska mindfulness i rörelse och att på så vis landa i din kropp och dig själv. Ingen tidigare erfarenhet är nödvändig.

Sagt om föreläsningarna

“Jag fick med mig forskningsbaserad kunskap som jag annars bara har som tyst kunskap i mig själv.”
“Jag tyckte om att du växlade mellan teori och övningar.”
“Jag uppskattade tydligheten i ditt sätt att presentera.”
“Ditt sätt att skapa en tillåtande stund gjorde att jag kände mig väldigt fri.”
“Du är en starkt motiverande person!”

Vill du veta mer?

Undrar du när nästa öppna föreläsning är? Undrar du om en föreläsning skulle kunna passa in på ditt företag eller i din organisation? Ska du ha en kick-off och undrar om vi kan bidra till att skapa en öppen och trygg miljö med fokus på lärande och utveckling? Skriv till contact@beinginbusiness.se så blir du kontaktad inom kort.

Referenser

(1) Lychnell, L. (2020). Being in Business: a sensemaking perspective on spiritual transformation at work. Paper presented at the Paper Accepted to The Academy of Management Meeting 7-11 August 2020, Vancouver, BC, Canada.

(2) Lychnell, L. (2020). Mindfulness-based interventions in context: A case study of managers’ experiences and the role of the organizational environment. In S. Dhiman (Ed.), The Routledge Companion of Mindfulness at Work: Routledge.

(3) Lychnell, L. (2021). Points of Contact. Exhibition accepted for presentation at the Arts & Management of Management and Organization (AoMO), 19-22 August 2021Liverpool, UK. pointsofcontact.se

(4) Lychnell, L. (2019). Dance Meditation: An Experiential Workshop for Exploring Dance As Mindfulness Practice Professional Development Workhop presented at the Academy of Management Annual Meeting. Boston, MA.

(5) Lychnell, L. (2017). When work becomes meditation: how managers use work as a tool for personal growth. Journal of Management, Spirituality & Religion, 14(3), 255–275

(6) Lychnell, L., & Mårtensson, P. (2017). Straight from the Heart: A Clinical Group Intervention to Research Management Spirituality. Management Research Review, 40(8), .870-889(1) Lychnell, L. (2015).

(7) Lychnell, L. (2017). How does Emotional Intelligence Feel? Bridging Conceptual Understanding and Practice-Based Experience in Teaching Management Spirituality. Paper presented at the Internaltional Association of Management, Spirituality, and Religion, Fayetteville, AR.

(8) Lychnell, L. (2016). From doing good to being true: a process study of how meditating managers enact nondual experiences in their working lives. Abstract Accepted to the eight International Symposium on Process Organization Studies 16-18 June. Corfu, Greece.

(9) Being awake at work: an explorative study of how managers integrate insights from spiritual development with their working life. Paper presented at The Spirituality and Creativity in Management World Congress, Barcelona.

X