• Forskningsbaserad kunskap

    Föreläsningar

    Nya forskningsrön och hur de kan tillämpning presenteras på ett enkelt sätt . Du får bland annat svar på följande frågor: Vad är inre utveckling? På vilket sätt kopplar det till ledarskap och verksamhetsutveckling? Vilka resultat visar studier och vad betyder det? Och hur gör man?

De här forsknignsbaserade föreläsningarna är framtagna särskilt för ledningsgrupper och arbetsgrupper. Det fungerar lika bra online som på plats och ger deltagarna en uppdaterad och forskningsbaserad kunskap men också praktiska övningar, diskussion och reflektion som hjälper gruppen att använda de nya kunskaperna i sitt arbete. Det är lagom att avsätta 90 – 120 minuter.

 

  • Ledarskap i en agil organisation – Allt fler verksamheter ställer om till mer agila arbetssätt för att möte allt snabbare förändringar i omvärlden. För att nå de önskade effetkerna behöver dock ledare och medarbetare lära sig anpassa det egna förhållningssättet till ständigt skiftande förutsättningar. Du får med dig en forsknignsbaserad förståelse för hur personlig utveckling kan stödja en agil organisation samt hur du med enkla övningar kan träna upp ditt eget förhållningssätt. Verktygen du provar kan du direkt börja använda i ditt eget dagliga arbete.

 

  • Relationellt ledarskap – Det sägs ofta att ledarskap är mer en konst än en vetenskap. Men om vi tar det på allvar behöver vi ställa oss frågan vilket medium som ledaren/konstnären arbetar med. Ungefär som att glasblåsaren arbetar med glas och sångaren med rösen. Managementforskaren Steven Taylor menar att ledaren arbetar med kontakt. Den här föreläsningen handlar om hur du kan lyfta ditt eget ledarskap genom att bli mer medveten om hur du kan skapa kontakt. Föreläsningen ger dig en forskningsbaserad förståelse och träning i konkreta verktyg som du kan börja använda direkt.

Sagt om föreläsningarna

“Jag fick med mig forskningsbaserad kunskap som jag annars bara har som tyst kunskap i mig själv.”
“Jag tyckte om att du växlade mellan teori och övningar.”
“Jag uppskattade tydligheten i ditt sätt att presentera.”
“Ditt sätt att skapa en tillåtande stund gjorde att jag kände mig väldigt fri.”
“Du är en starkt motiverande person!”

Vill du veta mer?

För mer information och offerter, skriv till contact@beinginbusiness.se så blir du kontaktad inom kort.