• Forskningsbaserad kunskap

  Föreläsningar

  Vi erbjuder föreläsningar där forskning presenteras på ett enkelt sätt. Övningar ger dig en upplevelse av det vi pratar om och när du går hem har du verktyg med dig som du redan börjat använda.

De här forsknignsbaserade föreläsningarna är framtagna särskilt för ledningsgrupper och arbetsgrupper. Det fungerar lika bra online som på plats och ger deltagarna en uppdaterad och forskningsbaserad kunskap inklusive praktiska övningar, diskussion och reflektion som hjälper gruppen att använda de nya kunskaperna i arbetet. Det är lagom att avsätta 75 – 150 minuter beroende på hur djupt du vill gå i övningarna. Eller så väljer du en kortare lunchföreläsning som introduktion.

 

 • (SJÄLV)LEDARSKAP INIFRÅN OCH UT. Allt fler verksamheter ställer om till mer agila arbetssätt för att snabbare möta förändringar i omvärlden. För att det ska fungera behöver vi utveckla förmågan att leda oss själva, vilket i sin tur kräver både ökad självkännedom och förmågan att styra vår uppmärksamhet. Den här föreläsningen ger dig:
  • Kunskap om hur och varför självledarskap gör dig till en bättre ledare
  • Verktyg och övningar för att styra din uppmärksamhet
  • Träning i självkännedom och kritiskt tänkande

 

 • RELATIONELLT LEDARSKAP. Psykologiskt trygghet och inkludering framhålls som några av de viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt ledarskap. Men hur skapar vi egentligen det när det sällan finns tid? Den här föreläsningen tar utgångspunkt i att ledarskap handlar om att skapa kontakt och vi tränar på verktyg som du enkelt kan implementera i ditt vardagliga ledarskap. Föreläsningen ger dig:
  • Grunderna i kontaktskapande kommunikation
  • Verktyg och övningar för att skapa kontakt och lösa konflikter
  • Träning i empati och medkänsla

 

Sagt om föreläsningarna

“Jag fick med mig forskningsbaserad kunskap som jag annars bara har som tyst kunskap i mig själv.”
“Jag tyckte om att du växlade mellan teori och övningar.”
“Jag uppskattade tydligheten i ditt sätt att presentera.”
“Ditt sätt att skapa en tillåtande stund gjorde att jag kände mig väldigt fri.”
“Du är en starkt motiverande person!”

Vill du veta mer?

För mer information, skräddarsydda föreläsningar och offerter, skriv till contact@beinginbusiness.se så blir du kontaktad inom kort.

X