• Forskningsbaserad kunskap

    Föreläsningar

    Nya forskningsrön och hur de kan tillämpning presenteras på ett enkelt sätt . Du får bland annat svar på följande frågor: Vad är inre utveckling? På vilket sätt kopplar det till ledarskap och verksamhetsutveckling? Vilka resultat visar studier och vad betyder det? Och hur gör man?

De här forsknignsbaserade föreläsningarna är framtagna särskilt för ledningsgrupper och arbetsgrupper. Det fungerar lika bra online som på plats och ger deltagarna en uppdaterad och forskningsbaserad kunskap men också praktiska övningar, diskussion och reflektion som hjälper gruppen att använda de nya kunskaperna i sitt arbete. Det är lagom att avsätta 75 – 120 minuter.

 

  • Framtidens ledarskap – Allt fler verksamheter ställer om till mer agila arbetssätt för att snabbare möta förändringar i omvärlden. Men för att det ska fungera behöver även vi människor bli bättre på att ställa om våra mindsets. Du får med dig en forsknignsbaserad förståelse för hur inre utveckling kan stödja en agil organisation samt hur du med enkla övningar kan träna upp ett flexibelt förhållningssätt. Verktygen du provar kan du direkt börja använda i ditt eget dagliga arbete.
  • Kontaktskapande kommunikation – Framtidens ledarskap bygger på förmågan att skapa kontakt med kollegor och medarbetare och vilka ord vi väljer kan antingen stödja eller förhindra kontakt. Kontaktskapande kommunikation främjar ett öppet klimat där medarbetare både känner sig inkluderade och vågar göra fel. På så vis skapar det goda förutsättningar för en lärande organisation som är hållbar över tiden. Föreläsningen ger dig en forskningsbaserad förståelse och träning i konkreta verktyg som du och din grupp kan börja använda direkt.
  • Mindfulness – Under 90-talet gick mindfulness från att vara en esoterisk praktik till att bli en sekulär metod för att öka både prestation och välmående. Hur gick det till? Under den här föreläsningen går vi tillbaka till det historiska ursprunget, tittar på några studier som banade vägen för dagens spridning och berör några av de samhällsströmningar som bidragit till att forma modern mindfulness. Vi tittar även på hur mindfulness har används i företag och organisationer, kritiska röster och saker som det kan vara bra att vara uppmärksam på.

 

Sagt om föreläsningarna

“Jag fick med mig forskningsbaserad kunskap som jag annars bara har som tyst kunskap i mig själv.”
“Jag tyckte om att du växlade mellan teori och övningar.”
“Jag uppskattade tydligheten i ditt sätt att presentera.”
“Ditt sätt att skapa en tillåtande stund gjorde att jag kände mig väldigt fri.”
“Du är en starkt motiverande person!”

Vill du veta mer?

För mer information och offerter, skriv till contact@beinginbusiness.se så blir du kontaktad inom kort.