(Själv)ledarskap inifrån och ut

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Kurs
Materials

Välkommen till kursen (Själv)ledarskap inifrån och ut!

Den här kursen är designad för att möta moderna verksamheters krav på ledarutveckling genom att utbilda ansvarstagande som kan hantera både hårda och mjuka värden. Som kan agera självständigt och samtidigt se sin roll i en större helhet. Kursen lär dig grunderna i att leda dig själv och andra inifrån och ut och behandlar bland annat följande ämnen:

– Ledarskap och Självledarskap
– Reflektion, lärande och självkännedom
– Psykologisk trygghet och emotionell intelligens
– Kontaktskapande kommunikation
– Verksamhetsförändring, inkludering och mångfald
– Att vara hållbar som ledare

Den består av sex stycken träffar samt en serie förinspelade föreläsningar, övningar och fördjupningsmaterial för dig som vill läsa mer.

Kurs Content

Expand All