• När arbetet möter livet

    Coachning

    Står du inför en ny utmaning eller ett viktigt beslut? Längtar du efter att få ihop arbetet och livet i stort? Vägledning mitt i en transformation? Coachningen syftar till att hitta förhållningssätt som är både kritiska och konstruktiva samt att stärka förmågan att fatta autentiska beslut för ökat välmående och effektivitet.

Om processen

Coachningsprocessen tar utgångspunkt i din nuvarande situation och leder dig framåt genom en kombination av teori, praktiska övningar och reflektioner. Vi arbetar med integrerat lärande med ett forskningsbaserat förhållningssätt och tränar såväl hjärnan som hjärtat och kroppen. Målet är att ge dig stöd att utvecklas vidare genom att hitta förhållningssätt som är såväl kritiska som konstruktiva. Det är också ett tillfälle för dig som vill båda lära dig att både träna och använda mindfulness tillsammans med en erfaren instruktör.

Så här går det till

En coachningsprocess inleds med ett samtal. Där lär vi känna varandra och vi får båda ta ställning till om vi tror en process skulle vara givande. Ett första samtal sker i regel online och om vi fortsätter så drar vi av kostnaden för det. Då arbetar vi antingen online eller i personliga möten i block om 6-8 sessioner beroende på situation och syfte.

När vi träffas tittar vi på dina utmaningar och du får med dig uppgifter som är anpassade för just dig. Det kan vara kontemplativa övningar, uppgifter du ska utföra eller texter du ska läsa. Och så får du en reflektionsuppgift. Innan nästa tillfälle skickar du in reflektionen och när vi ses tittar vi på din situation i ljuset av det du lärt dig och så fortsätter processen. Den framväxande och intuitiva – men samtidigt välgrundade – metoden är kärnan i själva processen.

Röster från Tidigare deltagare

”Jag har gått från abstrakta tankar om mina intentioner i livet till konkreta planer. Mina föreställningar blev utmanade och nya perspektiv öppnade sig.”

“Skrivövningarna mellan passen fördjupade insikterna som efter hand växte fram.”

“Jag är tacksam för att jag har fått fler verktyg i min låda som alla är väldigt användbara!”

“Lasses stil är öppen och utforskande, men också utmanande på ett konstruktivt sätt. Jag lämnade alltid våra samtal med en varm känsla.”

Vill du veta mer?

Har du fler frågor om processen? Är du nyfiken på om processen kan hjälpa dig där du befinner dig? Skriv till contact@beinginbusiness.se så blir du kontaktad inom kort.

X