”The Buddha Pill” – Kan meditation förändra dig?

Många talar idag om meditation som vore det ett ”magiskt piller” som löser alla problem. Det tar – utan ansträning – bort stress, gör dig lycklig och får affärerna att gå bra. Därför tycker jag det är befriande att höra röster som försöker tala både initierat och kritiskt om meditation. Om mindfulness utvecklar vår förmåga till både självkännedom och perspektivskifte, så är det ju nästan lite märkligt att det inte publiceras fler artiklar och böcker som har ett mer kritiskt förhållningssätt utan att för den sakens skull förkasta tekniken.

Miguel Farias är Associate Professor på Centre for Trust, Peace and Social Relations vid Coventry Universiy och publicerade boken The Buddha Pill 2019. Som flera andra, som är både akademiker och meditationsutövare, är han kritisk till hur meditation marknadsförs, exploateras och används snarare än till tekniken i sig. Icke desto mindre lyfter han fram etisk problematik, möjliga negativa effekter och betonar att meditation kanske inte alls är bra för alla.

I pandemins fotspår har det blivit tydligt hur svårt det är att säga något med visshet. Som till exempel en så konkret sak som ifall munskydd minskar smittspridning eller inte. Att forska om meditation är förstås än mer komplext. Farias genomlyser studier av både transcendental meditation (TM) och mindfulness och tydliggör svårigheten att med säkerhet peka ut vad som är meditationens ”aktiva komponent” och göra slumpmässigt kontrollerade studier där forskare kan jämföra resultatet mellan en grupp som mediterar och en annan grupp som gör något snarlikt men som ändå inte är meditation. Boken löser dock inte det problemet och – med den begränsningen – finns det ändå många väldigt bra studier som pekar i en intressant riktning. I boken får vi följa Farias egen väg från TM till mindfulness parallellt med att han utbildar sig till forskare. Vi får också ta del av hans och Cathrine Wikholms forskning om yoga i fängelser, som (förstås) brottas med samma utmaningar som de studier han själv kritiserar.

En av de frågor som Farias har med genom hela boken är huruvida meditation kan förändra en eller inte. Han landar i en syn på meditation som en väg att utforska sig själv snarare än ett medel för att uppnå vissa mål i livet (som minskad stress, lycka eller bättre ekonomi). Det är klart att meditation kan förändra dig, slår han fast. Allt du lägger ned tid och energi på har potential att på något sätt förändra dig, om än inte i den riktning som du kanske förväntat eller önskat. Och det som händer längs vägen – meditationer, kurser, böcker och inte minst människorna du träffar – kanske förändrar dig mer än själva tekniken, konstaterar Farias.

Farias, Miguel (2019). The Buddha Pill. Watkins Media. Kindle Edition.