Workshop (Zoom) 4 Oktober

Identitet är ett centralt begrepp inom personlig utveckling och det är många som mediterat över frågan “Who am I?”. Den här gången guidar Rebecka en spännande meditation där du får möjlighet att utforska och få perspektiv på dina egna identiteter. Vi tittar också på meditation, identitet och personlig utveckling utifrån socialpsykologiska teorier om meningsskapande och diskuterar hur identitet kan både bidra till och försvåra personlig utveckling. Vi pratar också om olika sätt att tänka på “självet” som antingen en hård kärna eller en process som organiserar själva idén om vilka vi är.

Datum: 4 september
Tid: 17.00-18.30
Var: Zoom
Pris: 150 kr
Deltagare: Max 20

Info & Biljett

You may also like

Leave a comment

X